13 februari 2023 - Ouder inlog versturen

Vanaf deze datum kunnen de ouder-inlogs worden verstuurd door het PO als het definitief advies in de-overstap staat en het OKR definitief is.

17 februari 2023 - MDO aanmeldingen afgerond

Leerlingen met een MDO zijn aangemeld op een VO-school van hun keuze en door de VO-school is de leerling in de-overstap aangemeld en geplaatst.

20 februari 2023 - start aanmeldperiode

Ouders hebben een link ontvangen waarmee zij hun kind aan kunnen melden tm 9 maart. Indien nodig ondersteunt het PO daarbij de ouders

Buitenleerlingen (leerlingen van bassisscholen buiten ZuidKennemerland of verhuisleerlingen) : Het VO meldt de leerlingen aan op basis van informatie van de ouders en de toeleverende PO-school. Om aan te melden nemen ouders contact op met de VO-school van eerste keuze.

28 februari 2023 - advies groep 8

Advies Groep 8 moet vastgelegd zijn in de-overstap. Deadline ivm de aanmeldperiode die loopt t/m 9 maart.

9 maart 2023 - einde aanmeldperiode

Na 9 maart sluit de aanmeldingsperiode. Alle leerlingen moeten uiterlijk op 9 maart zijn aangemeld voor een top 2 aan voorkeursscholen (vmbo B/K) of een top 7 (vmbo-t, havo, vwo)

22 maart 2023 - communicatie plaatsingen

Tussen 13:00 - 15:00 worden ouders van leerlingen die niet op de eerste keuze zijn geplaatst, geïnformeerd.

Vanaf 16:00 publiceren de VO-scholen de namen van de geplaatste leerlingen op hun website en wordt in de-overstap zichtbaar voor het PO waar de leerlingen geplaatst zijn.

23 maart 2023 - uitnodiging afronding inschrijving

Vanaf 23 maart worden ouders/verzorgers en leerlingen benaderd door de VO school waar de leerling geplaatst is om de inschrijving af te ronden op de VO-school.

19 - 27 mei 2023 - heroverweging

De scores van de eindtoetsen zijn bekend op 18 mei. Van 19 mei t/m 27 mei is de periode waarin bijgestelde adviezen en de keuze voor een ander schooltype of een andere VO-school kunnen plaatsvinden.

1 - 8 juni 2023 - Centrale warme overdracht

Van 1 juni t/m 8 juni vindt de centrale warme overdracht plaats.