Schooladvies en doorstroomtoets

Schooladvies

Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot het niveau. Adviezen met betrekking tot de gewenste ondersteuning zijn niet leidend: voor plaatsing in lwoo, vso of PrO moet de leerling altijd aan aanvullende voorwaarden voldoen, wat ook aangetoond moet worden.

Bij leerlingen met een vmbo-advies die leerachterstanden hebben, kan de basisschool aangeven dat de leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Die leerachterstanden worden gedocumenteerd kenbaar gemaakt aan de VO-school.

Vso kent alle niveaus: PrO, vmbo, havo en vwo. Na aanmelding op een vso-school (via een MDO-T) vraagt de vso-school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband, dat checkt of de leerling voor plaatsing in aanmerking komt.

Voor het praktijkonderwijs (PrO) is het advies van de basisschool met betrekking tot het niveau NIET leidend; om op een PrO-school geplaatst te worden moet een leerling voldoen aan landelijke criteria. Deze staan op p. 6.

De leerling kan alleen aangemeld worden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat.

De school voor voortgezet onderwijs bekijkt het basisschooladvies en de aanvullende onderwijs-kundige informatie uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Is er sprake van discrepantie tussen het basisschooladvies en de onderbouwing dan volgt altijd overleg tussen VO en PO, bijvoorbeeld bij de Centrale Warme Overdracht.

Een VO-school mag, gelet op het schooladvies en de onderliggende informatie, beslissen dat een leerling hoger wordt geplaatst dan het advies, maar een leerling mag op basis van beide informatiestromen niet lager worden geplaatst of afgewezen.

Doorstroomtoets

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.

De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.

Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/veelgestelde-vragen-over-veranderingen-eindtoets-2023-2024